Úvodní stránka  |  Kontakt  |  Mapa webu   German English Spanish Chinese Russian

Tipy z praxe: Chovné prasnice - Období březosti

 • Postarejte se o bezstresové prostředí po zapuštění.
   
 • K největším ztrátám embryí dochází v prvním měsíci po zapuštění (až do 40.dne březosti jsou embrya přitom zcela resorbována, teprve od 40. dne dochází k mumifikaci, nebo abortům). Boje o sociální prostor ve skupině prasnic v citlivém období uhnízdění - nidace (ca 15 dnů po zapuštění) ohrožují počet oplodněných vajíček v děloze a tím následně počet živě narozených selat. Ponechte proto Vaše prasnice po dobu 4 týdnů po zapuštění v samostatných boxech a teprve pak je převeďte do skupin.
   
 • Za pomoci sonografu zjišťujte březost u Vašich prasnic co nejdříve, abyste při eventuálním přebíhání nezmeškali další ovulaci. Tím výrazně snížíte počet neproduktivních dnů/prasnici (12 -14 dnů/vrh). Pokud si nejste jisti, jestli je prasnice březí, přiveďte ji do kontaktu s kancem. Zde rychle uvidíte, je-li je opět v říji.
   
 • Jestliže převedete prasnice do nové skupiny, panuje neklid až po dobu 5 dnů. To představuje stres pro Vaše zvířata. Omezte proto termíny přehánění a naskladňování zvířat na minimum.
   
 • V boji o životní prostor musí mít v hierarchii stáda podřízená prasnice možnost stáhnout se do ústraní, a tím ukázat svou podřízenost. Pokud je k dispozici málo místa, pokračují boje i nadále. Postarejte se proto o dostatečný prostor (min. 2,5 m2/prasnici v malých skupinách <6 zvířat a min. 2,1 m2/prasnice ve velkých skupinách >40 zvířat).
   
 • Izolujte ihned ze skupiny obzvláště agresivní a nebo nemocná zvířata.
   
 • Kontrolujte výkaly prasnic. Pokud je příliš tuhý, dejte Vašim zvířatům čerstvou vodu a optimalizujte zásobení vlákninou(7% vlákniny v krmivu pro březí prasnice nebo 200g na zvíře a den).
   
 • Zajistěte optimální teplotu ve stáji 18-20°C.
   
 • Zamezte průvanu, ten může vést ke zvýšenému přebíhání.
   
 • Optimalizujte s Vaším veterinářem vakcinační program.
   
 • Zabezpečte za pomoci průtokoměru a změření obsahu napáječek optimální zásobení vodou. Březí prasnice potřebuje ca 15 litrů vody denně. Při chovu ve skupinách by měla být k dispozici na 4 prasnice jedna napáječka o průtoku 1,5 - 2 litry/min. a teplota vody ca 18°C. Napáječky umístěte ve výšce od 75 do 95 cm, aby mohly bez problémů pít malé i velké prasnice.
   
 • Testujte pravidelně kvalitu vody v napáječkách na očividné změny barvy, zápachu a chuti. Odpovězte si na otázku, jestli byste tuto vodu sami pili. Pokud zní odpověď "Ne", nechte provést profesionální rozbor vody na obsah choroboplodných zárodků a chemicko-fyzikální vlastnosti a po odborné poradě zaveďte odpovídající nápravná opatření. Ve vodě je skryt potenciál užitkovosti!
   
 • Dbejte na to, aby na jednu automatickou krmnou stanici případalo max. 40 až 60 prasnic.
   
 • Kontrolujte pravidelně kondici Vašich prasnic. Příliš tučná zvířata mají problémy při porodu a na začátku laktace žerou méně. Važte namátkou jednotlivá zvířata, abyste pak mohli lépe odhadnout hmotnosti, a tím potřebu krmiv a ztráty hmotnosti v průběhu laktace.
   
 • Abyste mohli Vašim prasnicím dávat správné množství krmiva, používejte systém krmení s individuální výživou jednotlivých zvířat. Pokud to není možné, vytvořte skupiny prasnic se stejnou tělesnou kondicí. Ty mají potřebu krmiv přibližně stejnou.
   
 • Kontrolujte moč na obsah vápníku (bílé krystalky vápníku na ohrádkách prasnic nebo na podlaze za prasnicí). Při výskytu vápnité moči zkontrolujte složení krmné dávky a zásobení vodou.
   
 • Kontrolujte pravidelně, jestli Vaše prasnice zcela vyžírají krmné žlaby. Pokud se tak neděje, změřte zvířatům teplotu a poraďte se s veterinářem.
   
 • Prasnice se může oprasit 2,3 - 2,5x za rok, protože březost trvá 115 dnů. Březost kolísá mezi 110 a 120 dny. Ustajte proto Vaše prasnice již týden před vypočteným termínem porodu v porodně (z 95% se prasnice oprasí mezi 113. a 117. dnem březosti).
   
 • Pro zlepšení hygieny rozsypte v kotcích navíc k pravidelnému čištění a dezinfekci 1x týdně 50 g SanoSan®/m².
   
 • Choroboplodné zárodky a mykotoxiny mohou poškodit zdraví, plodnost a užitkovost prasnic a selat. Dbejte proto na co nejlepší hygienu krmiva. Čistěte obilí minimálně 2x, vysušte ho na méně než <14% vlhkosti nebo ho konzervujte za pomoci Amprosan®.
   
 • Analyzujte Vaše obilí na obsah živin, aby se mohl optimalizovat výpočet krmné dávky.
   
 • Zlepšete se SanoCid® hygienu a stravitelnost krmiva.

 

© Sano - Moderní výživa zvířat spol. s r.o.