Metody výuky

“Blended Learning” neboli kombinovaná výuka jako inovační náskok

Jedná se o integrovaný přístup k výuce, který optimálně využívá možnosti internetu ve spojení s klasickými metodami výuky a učebními pomůckami. Našim účastníkům to v klasickém prezenčním tréninku umožňuje vzdělávání, komunikaci, informovanost a znalostní management, nezávisle na místě a času, v kombinaci s výměnou zkušeností, hrami s přidělenými úlohami a osobním setkáváním.

Všechna opatření vzdělávání a dalšího vzdělávání kombinují samovzdělávání s tréninky, semináři, individuálním mentoringem a koučinkem. 

Kontaktujte nás

Sano - Moderní výživa zvířat spol. s r. o.
+420 379 71 31 11
+420 379 71 31 12
Npor. O. Bartoška 15
344 01 Domažlice
Česká republika