Na co si dát pozor na kukuřičném poli?

Tipy pro silážování Vaší kukuřice

Kukuřice už čeká na polích a silážní jámy jsou již většinou připraveny. Vše má jediný cíl, co nejlépe zužitkovat to, co bylo namáhavě vypěstováno. Kvalita kukuřičné siláže zásadním způsobem ovlivňuje celkové náklady na krmivo, zdraví a užitkovost zvířat v průběhu celého následujícího roku! Následující tipy a triky vám mohou pomoci správně sklidit a zakonzervovat vypěstovanou kukuřici a udržet v ní vysoký obsah stravitelných živin.

Na co je potřeba si dát pozor na poli:

 • Snažte se sklízet maximum stravitelné NDF (NDFd).
 • 40-50 % celkové vlákniny připadá na NDF.
 • Čím stravitelnější je tato NDF, tím více energie z ní kráva může získat pro výrobu mléka.
 • Každé jedno procento NDFd navíc znamená o 0,25 litru více mléka na kus a den (Oba a Allen, 1998).
 • Optimální obsah NDFd v závislosti na odrůdě je ve fázi těstovité zralosti zrna
 • Obsah NDFd rychle dozrávající hybridy: 28-30 % sušiny celé rostliny
 • Hybridy Stay green (průměrná NDFd): 30-33 % sušiny celé rostlinné
 • Hybridy Stay green (nadprůměrná NDFd): 30-38 % sušiny celé rostliny.
 • Vysoký obsah NDFd znamená také širší sklizňové okno.
 • Čím je porost starší, tím více klesá stravitelnost vlákniny a budoucího objemného krmiva (riziko přehřátí, suchého - špatně zhutnitelného materiálu).
 • Pro stanovení optimální doby sklizně jsou nezbytné pravidelné prohlídky porostů.
 • Využívejte regionální prognózy pro započetí sklizně.
 • Výběr hybridu má velký vliv na stravitelnost vlákniny a dobu sklizně.
 • Denní doba sklizně by měla být zvolena tak, aby byla siláž zhutněna a vzduchotěsně zakryta ve stejný den (menší chovy) a v průběhu maximálně několika dní (velké chovy)

 

Výška řezu kukuřice:

 • Čím vyšší je výška řezu, tím:
  • méně popelovin a nečistot bude obsahovat výsledné krmivo,
  • větší pravděpodobnost, že bude siláž kvalitní (snadnější zhutnění, nižší kontaminace klostridiemi),
  • stabilnější a chutnější krmivo,
  • nižší podíl těžce stravitelných frakcí vlákniny (NDF, ADF, lignin),
  • vyšší podíl škrobu a MJ NEL/kg sušiny.

 

Délka řezanky siláže: 

 • Teoretická délka řezu se pohybuje mezi 5 a 10 mm v závislosti na individuálních podmínkách provozu a používané technice.
 • Čím sušší je hmota, tím je doporučená kratší délka řezanky.
 • V případě sklizně sušší hmoty: 5-8 mm.
 • Pro lepší zhutnění nařezejte horní vrstvu v silážní jámě co nejkratší.

 

Nadrcení zrna u kukuřičné siláže: 

 • Všechna zrna musí být zcela rozdrcená, jenom narušení obalu nestačí.
 • Škrob ze zrn, která byla pouze narušena, není pro zvíře ideálně využitelný a velká část z něho skončí ve výkalech.
 • O stravitelnosti škrobu rozhoduje především jeho mechanické narušení. Ideálně na prach :-)
 • Během sklizně pravidelně kontrolujte, jak jsou zrna narušena (síta, vodní test)a případně okamžitě zjednejte nápravu.

 

Vodní test při silážování

 • Dejte reprezentativní vzorek (cca 1 litr) nařezaného materiálu do 20litrovém kbelíku.
 • Naplňte kbelík vodou asi do ¾.
 • Vzorek několikrát promíchejte rukama ve vodě včetně rozvíření usazenin na dně. Krátce počkejte a nechte kukuřici vyplavat na hladinu.
 • Odstraňte veškerý rostlinný materiál plovoucí na hladině.
 • Opatrně vylijte vodu.
 • Těžší zrna kukuřice zůstávají na dně, ideálně na dně žádná zrna nenajdete.

 

Použití silážních aditiv v kukuřičné siláži

 • Kukuřice má díky svým vlastnostem (mnoho lehce stravitelných sacharidů) sklon k druhotné fermentaci a zahřívání.
 • Silážní prostředky jsou důležité především pro udržení aerobní stability.
 • Použití silážních solí v kombinaci s bakteriemi mléčného kvašení
  pro dlouhodobě nízkou hodnotu pH (Labacsil® Duo)
 • Heterofermentativní bakterie mléčného kvašení produkují vedle kyseliny mléčné také část kyseliny octové, čímž dlouhodobě snižují hodnotu pH a jsou vhodné i pro mikrodávkování (Labacsil® Stabil).

 

Tipy pro silážovanou hmotu kukuřice v silážní jámě

Dusání

 • Použití dostatečně těžkých strojů.
 • Nejméně 15 minut pro zhutnění každé vrstvy.
 • Naplňte silážní jámu tak, aby dešťová voda mohla odtékat – žádná jezera na zakrývací fólii!
 • Nepřeplňujte: Zůstaňte na okraji pod stěnami silážní jámy.
 • Po ukončení přibližně 30 minut dusejte a poté vyrovnejte horní vrstvu.

 

Zakrytí:

 • Po udusání jámu okamžitě vzduchotěsně zakryjte a zatěžkejte silážní fólii pytli s pískem, nebo zátěžovou sítí.
 • Položte pytle naplněné štěrkem tak, aby se vytvořilo několik překřížení a abyste zabránili pronikání vzduchu do silážované hmoty.
 • Zvažte použití silážních sítí na ochranu před hlodavci a ptáky

 

Po ukončení procesu silážování kukuřice v silážní jámě

Odběr krmiva v silážní jámě:

 • Léto: posun min. 2,5 – 3,0 m stěny týdně
 • Zima: posun min. 1,5 – 2,0 m stěny týdně