Návštěva z dalekého severu

Během své čtyřdenní cesty po jižním Německu navštívili zemědělci ze severního Německa Sano výrobní závod v Grafenwaldu. Skupina tak získala možnost nahlédnout do výroby vysoce kvalitní výroby Sano minerálních krmiv a mléčných krmných směsí. 

Úvodem informoval Matthias Hohlbach, vedoucí podpory prodeje / markteingu návštěvníky o společnosti Sano.

Na závěr prohlídky výrobního závodu je porvedli vedoucí výrobny Marc Wasmuth a vedoucí produkce Erwin Westphal samotnou výrobnou. Během prohlídky měli návštěvníci možnost prohlédnout si výrobu na vlastní oči. Prohlídka vedla od příjmu surovin přes výrobní proces až k expedici hotového zboží. „Zvlášť důležité je, aby produkty odpovídali požadovaným standardům kvality“, potvzují oba Sano spolupracovníci unisono. Proto se Sano, jako jedna z mála společností, účastní bezpočtu dobrovolných programů prověřování jakosti, jako je známka kvality DLG. Na závěr prohlídky výrobního závodu se celá skupina shodla na jednom: „Prohlídka výrobního závodu byla velmi zajímavá. Čistota ve výrobně a pečlivost při výrobě produktů je znamenitá.“

Organizátoři Erika a Ernst Tiessen z Fleckvieh Freunde Nord poděkovali za zajímavý zážitek stejně jako za pozvání od Sano na společný oběd.