NEVIDITELNÝ PROBLÉM SUBKLINICKÉ HYPOKALCÉMIE A JAK SE MU VYHNOUT

Hypokalcémie, ať už v klinické nebo subklinické formě, je hlavní metabolickou nerovnováhou v období bezprostředně po porodu, postihující především starší krávy v prvních dnech laktace. Čerstvě otelené krávy s vysokou dojivostí nemusí být schopny udržet homeostázu vápníku tváří v tvář náhlé poptávce způsobené eliminací velkého množství tohoto minerálu v mlezivu. Výskyt případů hypokalcemické puerperální parézy je relativně nízký, ale subklinická forma (Ca v séru < 2,125 mmol/l) může naopak postihnout více než 50 % krav ve stádě, což vede k negativním dopadům na zdraví a produkci krav.

 

VÝŽIVOVÁ OPATŘENÍ PRO PREVENCI HYPOKALCÉMIE LZE ROZDĚLIT DO TŘÍ KATEGORIÍ.

1. Dlouhodobé řešení pro celé stádo

Velmi úspěšnou strategií je v tomto případě použití iontových solí. Navození mírné metabolické acidózy u krav před otelením aktivuje regulační mechanismy (zpětná resorpce vápníku v ledvinách, uvolňování vápníku z kostní tkáně, tvorba transportní bílkoviny pro vápník ve střevě usnadňující jeho vstřebávání) napomáhající krávě snadno se vyrovnat se zvýšenou potřebou vápníku po porodu (obr. 1).

 

2. Střednědobá podpůrná strategie

Ve střednědobém horizontu se lze pokusit o co nejrychlejší zvýšení příjmu sušiny krmiva po otelení. Tím se zlepší zásobení zvířat živinami. Smysluplné je také udržovat optimální tělesnou kondici zvířat v  době telení. BCS 3,25 – 3,75 je naším cílem. Obě opatření jsou nápomocná i v prevenci dalších poporodních komplikací. Jedná se však o podpůrné strategie, které samy o sobě nejsou schopny zmírnit problém hypokalcémie.

 

3. Krátkodobá opatření specifická pro zvířata

Preventivně je vhodné podávat přípravky s vápníkem perorálně starším kravám, kravám s vysokou užitkovostí, dojnicím s poruchami vápníkového metabolismu na předchozí laktaci a kravám, u nichž se během tranzitního období vyskytl problém s končetinami. Tyto produkty fungují rychle a mohou poskytovat cílenou podporu. Je však důležité zvolit správné bolusy – nelze hodnotit jen obsah prvku, důležitý je i typ zdroje, jeho rozpustnost a biologická využitelnost. Různé zdroje vápníku mají různé účinky na jeho hladinu v krvi, tzn. že různě přispívají k prevenci subklinické hypokalcémie.

Společnost SANO nově začlenila do svého sortimentu minerální krmiva ve formě bolusu produktové řady ION’activ francouzské společnosti Nutriservice.

 

 

ION’ACTIV KALC

Bolusy formulované jako prevence subklinické hypokalcémie. Doporučujeme použít pro krávy na 2. a vyšší laktaci, okamžitě po otelení – 2 bolusy/ks/den. Bolusy obsahují 5 zdrojů vápníku (síran, chlorid, zvápenatělé řasy, uhličitan, pidolát), které rychle obnovují homeostázu vápníku a napomáhají krávě překonat kritickou periodu prvních dní po otelení. Bolusy podporují příjem sušiny, napomáhají vypuzení placenty, snižují výskyt ketóz, dislokací slezu, mastitid a podporují imunitu zvířat.

 

 

ION’ACTIV START

Minerální krmivo v podobě bolusu formulováno k rapidnímu obnovení minerální homeostázy v tranzitním období. Doporučujeme použít ihned po otelení – 3 bolusy/ks/den. Dále pokud jsou krávy před otelením v metabolické alkalóze (pH moči > 8), po otelení v metabolické acidóze (pH moči < 8), při redukci příjmu krmiva, v případě výskytu ketóz (keto-acidóz), při letargických stavech. Bolusy obsahují vysokou koncentraci kationtů s doplněním potřebných aniontů, okamžitě dostupných pro bachorovou absorpci, které rychle obnovují acidobazickou rovnováhu a napomáhají krávě zvýšit příjem sušiny.

 

 

 

Bolusy nenachází své uplatnění jen v provázanosti na používání iontových solí v přípravě na porod. Vzhledem k tomu, že jednou aplikací zavedeme téměř 500 g minerálních látek, poskytneme zvířeti velké množství snadno rozpustných a biovyužitelných makroprvků, které vytváří vysoký koncentrační gradient mezi trávicím traktem a extracelulární tekutinou, což vede k jejich pasivnímu vstřebávání. Aplikací bolusů po otelení, v případě předporodních diet s nízkou hladinou vápníku, tak poskytneme kravám první pomoc při poklesu koncentrace vápníku v krvi.

Nejste si jisti zdravotním stavem vašich krav po otelení? Obraťte se pro radu na naše SANO odborné konzultanty.

 

 

MORAVAN Mléčná farma a.s.

Společnost hospodaří v regionu „POODŘÍ“ v okresech Nový Jičín, Frýdek-Místek a Ostrava na celkové výměře 3406 ha zemědělské půdy. Chov holštýnského skotu je jeden z nosných programů společnosti. Na farmě v Lubině je ustájeno 880 ks dojnic. Výsledky KU v roce 2022 – užitkovost 11 879 l, tuk 3,71 %, bílkovina 3,31 %. Vedoucí živočišné výroby a místopředseda představenstva Ing. David Pustějovský Vzhledem k tomu, že jsme potřebovali vyřešit poporodní problémy s involucemi děloh, kdy nám klasická příprava na porod s omezeným vápníkem nefungovala – objevovala se ulehnutí, subklinické hypokalcémie, snížená chodivost, problémy s dělohami, pokles žravostí atd… Zvolili jsme variantu řízeného předporodního období – Close Up systém (iontové soli – SM CZ Close Up, jejichž  účinnost je kontrolována měřením pH močí). Do tohoto systému bolusy ION‘activ patří – díky silným kationtům se krávy z řízené metabolické acidózy během pár hodin dostávají do fyziologického stavu – mírné alkalózy, čímž se maximalizuje příjem sušiny. Bolusy aplikujeme ihned po otelení ve fixační kleci. Kravám s uzavřenými prvními a druhými laktacemi podáváme 2 ks START a 1 ks KALC, u starších dojnic, těžkých porodů a dvojčat pak 3 ks START a 2 KALC. V produkci dáváme 3 ks START bolusů kravám, u nichž byla diagnostikována ketoacidóza z moči. Celý systém nám přinesl omezení výskytu klinických ulehnutí, dojnice se znatelně lépe rozežírají a můžeme potvrdit lepší nasazování mléka. Zároveň se krávy po porodu začaly lépe zčišťovat, ubylo zadržených lůžek a metritid. Určitě máme s tímto systémem jenom pozitivní zkušenosti, vyřešil nám zdravotní problémy po otelení a tím pádem máme vyšší profit z litru mléka.

 

Zemspol Studénka a.s.

Společnost Zemspol Studénka a.s. hospodaří na celkové výměře 2116,5 ha zemědělské půdy. Patří k předním dodavatelům mléka v Novojičínském regionu. V podniku je momentálně chováno 648 ks holštýnských krav. Výsledky KU roku 2022 – užitkovost 11 210 l, tuk 3,78 %, bílkovina 3,32 %. Vedoucí živočišné výroby a místopředsedkyně představenstva MVDr. Kateřina Tesaříková (vpravo) s faremní zootechničkou MVDr. Violou Fialovou Bolusy ION’activ používáme přes 3 roky. Dříve jsme bojovali s nízkým vápníkem u krav po porodu, které nám špatně nasazovaly. Začali jsme je používat jako doplněk k systému Close Up. Krávy dostávají bolusy do dvou hodin po porodu během dojení mleziva. Většinou je dáváme krávám na 3. a vyšší laktaci, po dvojčatech a těžkých porodech (vždy 3 ks START a 2 ks KALC). V obtížnějších obdobích (letní měsíce, přechody v kukuřičné siláži), kdy se nám objevovalo více poporodních komplikací je užíváme i u mladších zvířat. START bolusy také dostanou dojnice v laktaci, pokud je u nich zjištěna acidóza v moči. Od doby, co používáme tento systém nevíme, co znamená ulehlá kráva, gynekologické problémy jsou minimální, krávy lépe nasazují a snížil se počet vysokých horeček po porodu. Tento systém bych určitě doporučila, je lepší řídit tranzitní období a dát bolusy než řešit případné problémy po otelení.

 

AGRAS Bohdalov a.s.

Firma AGRAS Bohdalov a.s. hospodaří v typických podmínkách Vysočiny, na celkové výměře 1350 ha zemědělské půdy. Zabývá se klasickou zemědělskou výrobou se specializací na chov holštýnských dojnic a s tím spojenou výrobou mléka. Na farmě je ustájeno 920 ks dojnic se špičkovou užitkovostí. Výsledky KU za rok 2022 – užitkovost 12 930 l, tuk 3,7 %, bílkovina 3,36 %. Vedoucí úseku živočišné výroby a místopředseda představenstva Ing. Vladimír Musil Bolusy používáme už téměř 5 let. Potřebovali jsme lépe připravit krávy do laktace a zlepšit jejich zdravotní stav. Na základě analýz krve krav po otelení byly zjištěny u většiny zvířat subklinické hypokalcémie, bojovali jsme také se zvýšeným výskytem zadržených lůžek. Z údajů zjištěných při faremním screeningu (analýza močí) jsme přistoupili k úpravě krmné dávky v předporodním období a aplikaci bolusů řady ION‘activ. Tyto bolusy ideálně navazují na systém předporodu s využitím iontových solí. Díky acidifikaci organismu má zvíře připravené velké množství transportní bílkoviny pro vápník ve střevě, a tak dokáže kráva vápník z bolusů perfektně využít. Porodna je vybavena stáním s headlockem, takže bolusy dáváme co nejdříve po otelení (do 2 hodin) kravám na 2. a vyšší laktaci. Mimo to dojnice s poklesem přežvykování v produkci automaticky dostávají drenč a k tomu 3 ks ION’activ START. Po zavedení těchto opatření došlo k minimalizaci výskytu poporodních paréz (téměř na 0), snížení výskytu ketóz, dislokací slezu a celkovému zlepšení zdravotního stavu. Krávy se začaly lépe zčišťovat, bylo dosaženo včasného nástupu pravidelných ovariálních cyklů a vyššího zabřezávání. Maximalizovali jsme příjem sušiny po otelení, což mělo příznivý vliv na nasazování krav. Tyto bolusy bych dalším chovatelům doporučil. Jedná se o jednoduchou a rychlou pomoc v dotaci minerálních látek kravám v prvních hodinách po otelení s dobrou odezvou ve zdravotním stavu a užitkovosti.

 

 

 

 

  

Ing. Petra Hofírková, Ph.D. Vedoucí projektu SmartDairyNutrition (SDN)

Kontakt: petra.jancikova@sano.cz