Pátek, 11. Listopad 2016

Akademie pro chovatele prasat a návštěva rodinné farmy Van Asten Tierzucht Nordhausen GmbH & Co KG

V polovině července jsme společně s několika chovateli prasat z České republiky využili nabídky návštěvy rodinné farmy Van Asten Group v Nordhausenu. První den jsme si v prostorách centra Scheunenhof Sundhausen poslechli přednášku Dr. Hesse zaměřenou na organizaci a vedení spolupracovníků na farmách prasat.

Následujícího dne jsme potom pokračovali hlavním bodem programu, přednáškou paní Monique Van Asten, která všem přiblížila a prakticky představila organizaci práce na chovech prasat, které rodina vlastní. Rodinná farma má již více než třicetiletou tradici, v současnosti jedním z největších chovů prasnic v Německu a využívá řadu inovativních postupů. Snad nejdůležitějším z nich je krmení fermentovaným krmivem, díky kterému se podařilo hygienické a nutriční hranice krmiva posunout kvalitativně o další stupeň a díky tomuto konceptu dosahují v chovu vynikajících výsledků. Odpoledne jsme potom měli možnost prohlédnout si krmnou technologii na jedné z farem.

Třetí, závěrečný den naší patřil opět přednášce. Tentokrát nám pan Swen Häuser přiblížil koncept DLG – Fóra „špičkové chovy“. Projekt je založen na benchmarkingových studiích chovů prasat v Německu. DLG pomocí dotazníků sbírá údaje z velkého množství chovů a po zpracování mají farmáři k dispozici anonymní údaje o všech chovech, které jsou v projektu zapojeny. Pro chovatele je to vynikající nástroj pro vyhodnocení nákladů, výnosů a pracovních operací. Díky tomu mají možnost vidět, jaké výsledky mají jejich kolegové, mají možnost srovnání, mohou lépe a rychleji rozpoznat slabá místa ve vlastních systémech a mají možnost včas zasáhnout a vyhnout se zbytečným neúspěchům. Na závěr pan Häuser nabídl také přítomným českým farmářům možnost se do tohoto projektu zapojit.

Ing. Petr Navrátil, Ph.D.