Neděle, 11. Září 2016

Den otevřených dveří ZEAS Lysice

Několik desítek farmářů, chovatelů Českého strakatého skotu se sešlo 24. 5. 2016 na tradiční akci „Den otevřených dveří ZEAS Lysice“. Po přivítání a úvodním slově ředitele podniku pana Ing Šafáře, měli účastníci možnost poslechnout si přednášku MVDr. Martina Jaroše, ze společnosti SANO, na téma „Úspěšný odchov telat“. Následně Ing. Aleš Šmerda, také SANO, popsal ve svém příspěvku systém krmení dojnic, včetně příkladů krmných dávek. Následovala přednáška Ing. Tejkala, vedoucího VKK Býkovice, který všechny seznámil s výsledky chovu skotu. Celou přednáškovou část uzavřel Ing. Brach, hlavní zootechnik podniku, který seznámil posluchače s celkovou koncepcí živočišné výroby v podniku. Po skončení přednášek si všichni ještě mohli prohlédnout stáje pořádající společnosti.

Ing. Petr Navrátil, Ph.D.