Pátek, 18. Listopad 2016

Mezinárodní odborný seminář na Vysočině

Na Vysočině v Orea Resortu Devět skal pořádal 14.9.2016 Svaz chovatelů českého strakatého skotu Mezinárodní odborný seminář - Využití chovatelských dat onemocnění skotu pro management stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik. Jak je patrné z názvu seminář byl určen především pro chovatele skotu.  Od rána, do odpoledních hodin se vystřídalo několik přednášejících s různými tématy, Jako například „Variabilita genů infekční rezistence a využitelnost ve šlechtění,  Genotypování markerů zdraví a užitkovosti u skotu a další. Odborný program byl ukončen po obědě velmi zajímavou přednáškou Ing. Jiřího Jelínka ze společnosti SANO – Moderní výživa zvířat, který se ve svém příspěvku zaměřil na jedno z nejdůležitějších období v životě dojnic – období stání na sucho. Ve své přednášce nabídnul posluchačům celou řadu zajímavých příkladů a návodů jak předcházet problémům v období po porodu, díky dobře zvládnutému stání na sucho. Vysvětlil zásady a výhody krmení jednotnou krmnou dávkou a představil speciální produkty SANO, určené právě pro toto období.

Ing. Petr Navrátil, Ph.D.