Úterý, 15. Listopad 2016

Návštěva mléčné farmy v Maďarsku

Koncem července jsme od maďarské dceřiné společnosti, SANO - Modern Takarmányozás Kft. obdrželi pozvání k návštěvě jedné z nejlepších a největších Maďarských farem, která chová černostrakatý holštýnský skot, Erdöhát ZRt.

Do obce Csaholc, která je sídlem společnosti a nachází se ve východním Maďarsku, skoro na Rumunsko-Ukrajinských hranicích, jsme dorazili po několikahodinové zhruba 650 km dlouhé cestě.  Na farmě nás přivítal majitel a osobně nás provedl všemi provozy a stájemi, ve kterých chovají 1300 dojnic, k tomu telata a jalovice, býčky prodávají. Podnik vlastní asi 40 let, hospodaří na 2500ha půdy a zaměstnávají v celém podniku 63 pracovníků, z toho v živočišné výrobě pracuje 30 lidí. Stáje jsou kombinací starých budov, částečně adaptovaných a dvou nových moderních velmi velkoryse řešených stájí, pro produkční dojnice.

Odchov telat

Prohlídku farmy jsme zahájili stájí pro odchov mléčných telata s ní sousedící stájí pro suchostojné krávy a porodnou. O telata se starají dvě pracovnice a na první pohled bylo vidět, že si svou práci považují. Ve stájích, stejně jako na celé farmě, vládl pořádek a čistota. Stáj pro telata je velký přístřešek s volnými stěnami, přes které se při nepříznivém počasí natáhne pouze síť. Stáj byla světlá a měla vysoký strop. Telata jsou ustájená v mobilních ohrádkách, které jsou lehce rozebíratelné, je možné s nimi jednoduše manipulovat a lehce se čistí. Telata se napájí první tři dny směsným mlezivem, do 30 dnů stáří syrovým kravským mlékem a následně mléčnou krmnou směsí s 50% sušeného odstředěného mléka. Mléko je stejné jako znají chovatelé u nás pod názvem Sanolac Startino. Telata navíc dostávají od 10. dne granulovaný startér, seno a vodu. Telata se neváží a podle slov hlavního zootechnika jsou s přírůstkem spokojeni. Jalovičky jsou po odstavu odváženy na jinou farmu a vrací se zpět již jako vysokobřezí.

Odchov jalovic

Na „telecí“ stáj navazovala stáj pro vysokobřezí jalovice a krávy na sucho. V kotcích byly společně s kravami a podle slov SANO obchodního ředitele pro Evropu Ludgera Eitinga je to možné, protože jsou stáje dostatečně velké, všechna zvířata mají místo u krmného stolu a proto nedochází ke stressovým situacím. Pokud by tomu tak nebylo, bylo by to hned poznat na rozdílu v užitkovosti mezi prvními a dalšími laktacemi. Pokud je rozdíl velký, potom doporučuje jalovice a prvotelky od starších dojnic oddělit. Krávy na sucho mají navíc k dispozici pastvu, kterou ale využívají pouze tehdy, když není velké horko. Na první pohled jsme si všimli, že na rozdíl od mnohých našich chovů mají zvířata zdravé končetiny. Celé stádo strouhají dvakrát ročně plošně, podle potřeby ošetřují i během roku akutní případy a krávy v laktaci denně procházejí vanou s formalinem a síranem měďnatým. Co je zajímavé a důležití, 1x týdně koupu paznehty i kravám na sucho.

Nové produkční stáje

Při vstupu do produkční stáje nás všechny udivilo velmi dobré stájové klima. V době naší návštěvy dosahovaly teploty více než 30°C, ale ve stáji bylo příjemné klima, pocitově až o 10°C nižší než venku. Na svědomí to měla opravdu velkoryse, prostorově řešená stáj s vysokými stropy. Lehací boxy jsou ve dvou řadách, takže všechny krávy mají neustále volný přístup ke krmnému stolu, krmná i hnojná chodba jsou velmi široké, takže například, když stojí kráva u koryta, pohodlně se za ní ještě dvě vyhnou. Výborné stájové klima měly také na svědomí velké lopatkové horizontální větráky a zvlhčovací trysky nad krmnou chodbou. Celý systém klimatizace – zatahování stěn, větráky, zvlhčování a světelný režim byl řízen pomocí speciálního programu, který jednotlivá zařízení spouští podle zadaných pravidel.

Dojírna

Dojí se 3x denně, dodržuje se správné pořadí skupin na dojení s ohledem na zdravotní stav. Dojí se ve 4:00, ve 12:00 a ve 20:00 hodin. Jedno dojení trvá 7 – 8 hodin včetně proplachu. Dojírna je značky Boumatic (nejrozšířenější značka v Maďarsku) , Side by Side, 2x17 míst. Před dojením používají Predip, po dojení DIP 5000 ppm. Nedělá se žádná mezidezinfekce strukových násadců. Poslední hodnota PSB byla 130. Na dojírně pracují mladí muži, protože temto je vysoké a práce velmi fyzicky náročná.

Krmení a krmiva

Donice se krmí 2x denně podle SANO systému jednotné krmné dávky, a také používají minerální krmiva SANO z řady Mipro, která je i našim farmářům velmi dobře známá. Všechna vlastní krmiva jsou velmi dobře uskladněna. Silážní jámy, protože součástí farmy je bioplynová stanice, jsou žlaby na kukuřičnou siláž opravdu velké, ale všechny jsou pečlivě zakryté. Balíkovaná sláma a seno je kompletně pod střechou, co se nevešlo je pod plachtami. Senáž se vyrábí vojtěšková, na poli se balí do kulatých balíků, které se až po dovezení na farmu zabalí do bílé folie a ukládají se do „stohů“. Krmivo se nakládá pomocí nakladačů do vertikálního míchacího vozu Meier v centrálním prostoru, kam bylo předem navezeno. Protože se všechny krávy krmí stejnou dávkou, je systém velmi jednoduchý. Krmivo se přihrnuje každé 2 hodiny a krmný stůl se čistí každý den.

Celkové dojmy

Na první pohled je patrné, že majitelé jsou dobří hospodáři, kteří investují pouze tam kde to má smysl. Pracují například se starými traktury, které ale pořád fungují, ale na druhé straně investovali ohromné prostředky do stavby a vybavení velkorysých stájí, do větrání, osvětlení a všeho, co zlepšuje welfare a je předpoklad, že se to vrátí ve zvýšení užitkovosti a zlepšení zdravotního stavu. Další podle slov majitele veledobrou investicí byl například nákup cisterny na odvoz mléka. Podle jeho slov jim to přináší více svobody při výběru mlékárny, kam budou dodávat. Každý na farmě přesně ví, co má dělat, a za co je placený. Farma byla uklizena, plochy zameteny a všude byly záhony květin. I to leccos napovídá o majitelích. Nám nezbývá než poděkovat za prohlídku farmy, za nové nápady a inspirace, které jsme tady měli možnost vidět a popřát majitelům a všem pracovníkům, ať se jim jejich práce i nadále daří.

Ing. Petr Navrátil, Ph.D.