Pátek, 27. Březen 2020
 

Opatření proti šíření koronaviru

Vážení chovatelé,

rádi bychám Vás inormovali o preventivních opatřeních přijatých v souvislosti se současnou složitou situací:

  • Výrobna Sano Grafenwald vyrábí a dodává nadále bez omezení, tzn. že objednávky zákazníků mohou být odbavovány ve standardním rytmu a množství. 
  • Při nakládce zboží ve výrobně Sano v Grafenwaldu řidiči nesmějí vstupovat do výrobní a správní budovy. Řidiči nákladních vozidel při příjezdu komunikují s obsluhou přes uzavřené okénko a při nakládce zboží zůstávají v kabině vozidla. Doklady k nakládce jsou pokládány na určené místo. Tímto je vyloučen osobní kontakt s personálem výrobny a kanceláře společnosti Sano Grafenwald.
  • Naši smluvní dopravci byli poučeni o nutnosti vybavit řidiče ochrannými prostředky.
  • Při příjezdu k zákazníkovi budou řidiči dodržovat bezpečnostní opatření jednotlivých podniků a provozů. Podrobí se opatřením, která jsou v jednotlivých provozech nastavena (např. měření teploty, evidence osobních údajů a potvrzení prohlášení o tom, že si není vědom kontaktu s osobou nakaženou SARS-CoV-2, že osoby, s nimiž je v denním kontaktu, nejsou v karanténě apod.). V případě, že by řidič nerespektoval bezpečnostní opatření u zákazníka, obraťte se, prosím, na kancelář Sano Domažlice, tel. 379 713 111.

Děkujeme za pochopení a spolupráci při ochraně zdraví nás všech.