Čtvrtek, 19. Březen 2020
Sano lidé

Posily do SANO týmu!

Zleva: Ing. Olga Bunková, Ing. Richard Krobot, Ing. Petra Jančíková, Ph.D. a  MVDr. Václav Hůlka

Dovolujeme si Vám představit další posily v našem týmu:


Ing. Petra Jančíková, Ph.D.
Absolvovala inženýrské studium na Mendelově univerzitě, obor Krmivářství. Navázala doktorským studiem, obor Obecná zootechnika. Před nástupem ke společnosti Sano pracovala jako oblastní manažer ve společnosti ADW FEED a.s. a poslední dva roky se intenzivně věnovala poradenství ve výživě skotu po boku uznávaného odborníka Ing. Vladimíra Musila a zahraničních expertů italské společnosti Paragon s.n.c., s nimiž úzce spolupracuje v rámci unikátních analýz močí pro řízení minerální homeostázy v tranzitním období krav. Pro SANO bude podporou oblastních vedoucích na území celé ČR.

Ing. Richard Krobot
Absolvent Mendelovy Univerzity v Brně. V rámci studia studoval obor Všeobecné Zemědělství a Krmivářství. Po studiu pracoval více než šest let pro společnost ADW FEED a.s. jak na pozici obchodního konzultanta, tak později jako oblastní manažer pro Moravu, kde vedl obchodní tým. Do společnosti SANO nastupuje na pozici vedoucí kompetenčního centra Východ.

Ing. Olga Bunková
Absolventka oboru zootechnika na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. S praxí faremního zootechnika dojnic s mléčnou užitkovostí u Úněšovského statku a.s. a v ZDV Manětín. V současné době ji můžete potkat na farmách v západních Čechách.

MVDr. Václav Hůlka
Po absolvování studia na SOŠ veterinární v Českých Budějovicích se rozhodoval mezi zootechnikou (krmivářstvím) a veterinární medicínou. Protože ho vždy zajímaly vztahy mezi výživou a zdravím hospodářských zvířat, které se promítají do kvality živočišných produktů, rozhodl se pro studium na Fakultě veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Bude působit v oblasti jižních Čech.