Úterý, 15. Listopad 2016

Tradiční seminář pro chovatele skotu v Prostějově

Tradiční seminář pro chovatele skotu v Prostějově 29. 6. 2016

V krásném prostředí významné kulturní památky České republiky, první monumentální stavbě významného architekta Jana Kotěry, jsme opět měli možnost přivítat naše obchodní partnery na tradičním semináři pro chovatele skotu.  V nádherném secesním sále se sešlo více než 80 posluchačů, kteří velký sál zcela naplnili a pro které jsme nachystali stejně jako v minulosti bohatý odborný program.

Jako hlavní přednášející vystoupil Doc. MVDr. Čech z Veterinární university na téma „Prevence, diagnostika a řešení reprodukčních onemocnění skotu“. Na mnoha názorných příkladech ukázal posluchačům hlavní příčiny špatného zabřezávání skotu a nabídnul jim řešení. Následovala přednáška Ing. Petra Navrátila, Ph.D., který seznámil farmáře s novým efektivním systémem odchovu telat. Přednáška zaměřená na metabolické programování představila systém odchovu jaloviček, který je zaměřen na zdravý a kvalitní růst s následnými pozitivními efekty v dalších laktacích. Takto odchované jalovice mají v následných laktacích vyšší užitkovost, a významně se prodlužuje jejich dlouhověkost. Celý odborný blok završila přednáška Petra Havránka, zaměřená na praktický monitoring zdravotního stavu dojnic po otelení. Posluchače seznámil s vyzkoušenými rutinními úkony, které by měl každý chovatel dojnic provádět po otelení a tím překlenout toto rizikové období.

Celé setkání bylo ukončeno bohatým rautem a diskusí se vzájemnou výměnou zkušeností většiny zúčastněných farmářů.

Ing. Petr Navrátil, Ph.D.