Úterý, 22. Listopad 2016

XIII. Národní výstava - DEN ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU

Slunečný podzimní den přivítal vystavovatele a návštěvníky na XIII. Národní výstavě - DEN ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU 2016 v Radešínské Svratce, která se konala 15.9.2016. Pro chovatele Českého strakatého skotu to byla příležitost, prezentovat a pochlubit se svými chovatelskými úspěchy ve formě vystavovaného skotu. Pro nás, společnosti, které působí a spolupracují s farmáři, to byla příležitost pro setkání se svými partnery. Poradci ze společnosti SANO uvítali své obchodní partnery tradičně ve žlutém stanu, kde byl po celou dobu výstavy čilý ruch a řada z nich s námi slavila své chovatelské úspěchy ve formě ocenění, které získali za oceněná zvířata. Mezi naše obchodní partnery, kteří byli oceněni za vystavovaná zvířata patří PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. – vítězka výstavy a 1. místo v kategorii krávy na IV. a další laktaci. ZS Jedlí – 3. místo v kategorii prvotelek ZAS Havlíčkova Borová – 2. místo v kategorii krávy na III. laktaci a HD Určice 3. místo v kategorii krávy na III. laktaci. Všem oceněným chovatelům srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších chovatelských úspěchů.

Ing. Petr Navrátil, Ph.D.