Poradenství prasata

Pro hodně selat a hodně masa

Cenný podíl libového masa u prasat ve výkrmu závisí už na krmení březích prasnic, protože svalstvo se tvoří už v těle matky. V období po porodu určuje podíl libového masa rozvoj selat a denní přírůstky. 

Později, v období výkrmu, je důležité nenechat zvířata ztučnět, ale nechat je růst na vysoké úrovni, stejně jako je včas porazit, pro dosažení optimálního procenta libového masa.

Tento příklad opět dokazuje, jaké interakce nastávají mezi jednotlivými fázemi života a užitkovosti.

Každý, kdo se podílí na produkci vepřového masa by měl dosahovat co možná nejlepších výsledků ve svém oboru.

Navíc by měla být zvířata optimálně připravována na následující fáze. Toto zvyšuje zisk v systému s uzavřeným obratem stáda a poskytuje rozhodující konkurenční výhody v systému s dělbou práce.

Pro úspěšnou produkci selat a kvalitního masa je tedy nezbytným předpokladem optimální splnění potřeb zvířat v rozdílných fázích života a užitkovosti.

Kontaktujte nás

Sano - Moderní výživa zvířat spol. s r. o.
+420 379 71 31 11
+420 379 71 31 12
Npor. O. Bartoška 15
344 01 Domažlice
Česká republika

Weiterer Inhalt

niojio

Zdravé, efektivní a plné inovativní síly – to je trojice, která odlišuje naše produkty. Sano produkty garantují našim zákazníkům přístup k vysoce účinným a kvalitním krmivům s vysokým obsahem živin, nabízených v 

Jedinečný Sano koncept poradenství sjednocuje zkušenosti a odborné znalosti zemědělců, poradců pro výživu a veterinárních lékařů v oblasti výživy zvířat. Cílem je dlouhodobě optimalizovat zdravotní stav a vysokou užitkovost zvířat, a tím i

Zlepšit proces pro zdravý růst počínaje krmivem přes zvíře až po člověka, je náš známý cíl. Cestu k jeho naplnění pokrýváme důsledně osvědčenými a inovativními řešeními. Naše strukturované portfolio výkonů nabízí jako důkaz více než