Problémy s paznehty po létě?! - Zabraňte jim hned!

Po horkých letních měsících může pohled na stádo přinést nepříjemné překvapení - není neobvyklé, že se kulhání nahromadí jeden nebo dva měsíce po létě. Dojnice se potýkají s problémy s paznehty, potřebují léčbu a klesá jejich užitkovost. Zde se dozvíte, jak jednoduše předcházet problémům s paznehty!

Zvláště laminitida se objevuje častěji po horkých letních měsících: výsledkem je častější výskyt vředů na chodidlech, defektů na stěně paznehtu, nebo zdvojených chodidel. Jak je to možné? Příčiny jsou různé a je důležité podrobně analyzovat nejen management chovu, ale také krmení. Následující tři otázky představují klíčové faktory pro účinnou prevenci problémů s paznehty:

1. Je složení krmné dávky správné?

Máte ve žlabu zbytky krmiva, i když byla siláž přesně navážena? Zejména v létě se může sušina silážní hmoty rychle měnit. Proto: Pravidelně kontrolujte sušinu siláže, abyste zvířatům předkládali vypočtené množství siláže, senáže a zajistili tak přesné složení krmné dávky.

2. Jak je to s bachorovou fermentací?

Krmení krav znamená krmení bachoru - tam bachorové mikroorganismy rozkládají přijaté krmivo mimo jiné na mastné kyseliny s krátkým řetězcem. Tyto mastné kyseliny jsou transportním mechanismem přenášeny z bachoru do krevního oběhu. Hodnota pH v bachoru musí zůstat ve fyziologickém rozmezí.

Při zkrmování energeticky velmi bohatých a vysoce stravitelných krmných dávek se vytváří více mastných kyselin. Tím vzniká problém při jejich odvodu, mastné kyseliny zůstávají déle v bachoru a v důsledku toho klesá hodnota pH v bachoru do acidotického pásma. Vzhledem k tomu, že zvířata mají v létě sníženou chuť k příjmu krmiva, je riziko překyselení bachoru obzvláště vysoké. Přesné nastavení dávek je proto obzvláště důležité. Trvale nízká hodnota pH v bachoru má devastující účinky na zdravotní stav krav a zejména na zdraví paznehtů.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat krmení částečné TMR: pokud krávy nesežerou celé množství základní krmné dávky, ale prostřednictvím transpondéru přijmou kompletní nabídku koncentrátů, může rychle dojít k acidóze bachoru!

3) Je bilance kationtů a aniontů (DCAD)správná?

Rovnováha kationtů a aniontů v krmné dávce má významný vliv na zdraví paznehtů vašich krav. Pro krávy v laktaci se doporučuje DCAB 300 meq na kg sušiny. Pokud je obsah DCAD v krmné dávce příliš nízký, je snížení užitkovosti a problémy s paznehty předem naprogramovány. Přijměte včas opatření a zvyšte obsah DCAD v krmné dávce pro produkční krávy cíleným používáním bachorových pufrů. Ty podporují transport mastných kyselin s krátkým řetězcem z bachoru do krve, a tím snižují zatížení bachoru kyselinami. V důsledku toho se pH v bachoru zvýší zpět do normálního rozmezí pro zdravou a účinnou bachorovou fermentaci. Vaše krávy opět více žerou, zlepšuje se zásobování energií a předchází se zažívacím potížím. Cíleně tak podporujete zdraví zvířat a minimalizujete zdravotní rizika a problémy s paznehty.

Máte dotazy nebo chcete optimálně podpořit své krávy individuálně sestavenou krmnou dávkou během horkých letních měsíců? Pošlete nám svůj dotaz na sano@sano.cz a my Vás budeme kontaktovat.