Acid Protect TMR®

Koncentrát účinných látek pro čerstvou a stabilní krmnou dávku

Přínos produktu

Lepší kvalita krmiva
Lepší stravitelnost krmiva
Krmné dávky s vysokým obsahem energie
Vysoký příjem krmiva

Účinky produktu Acid Protect TMR®

 • Čerstvá a chutná krmná dávka 
 • Ochrana před ztrátami živin a zahříváním 
 • Potlačení kvasinek a plísní
1

Vlastnosti produktu

Co je Acid Protect TMR®?
Acid Protect TMR® je koncentrát účinných látek pro čerstvou a stabilní krmnou dávku. Díky klasifikaci mezi minerální krmiva je jeho použití pro zemědělce celkem lehce dostupné. 
Díky práškové formě se dobře zamíchává a není korozivní. 
Obzvlášť v teplém ročním období je riziko, že se krmná dávka na krmném stole zahřeje výrazně zvýšené. Za tento proces jsou odpovědné především kvasinky a plísně.

Acid Protect TMR® obsahuje následující účinné látky:

 • Kyselina propionová
 • Kyselina benzoová
 • Propionan sodný
 • Propionan vápenatý

Tato speciální směs je vysoce účinná především proti kvasinkám a plísním.

K použití pro následující fáze života a užitkovosti:

Žírný skot / býci

Výkrm býků
Odchov žírného skotu
Nakupovaná telata

Dojnice

Porod
Laktace
Fáze stání na sucho

Zástavový skot

Odchov zástavového skotu fáze 1
Odchov zástavového skotu fáze 2

Použití

Minerální krmivo se zamíchá do kompletního krmiva v množství 50 až 150 g na kus a den, přičemž nejvyšší dávka je 2 % na tunu tj 20 kg.

 

Bezpečnostní pokyny (R a S věty):

R – 36 – dráždí oči,

R 37 – dráždí dýchací ústrojí,

R 38 – dráždí kůži

S – 22 – nevdechovat prach (používat respirátor)

S – 26 – při zasažení očí, okamžitě důkladně vypláchněte oči vodou, vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou použity a vyhledejte lékařskou pomoc

S – 36/37/38 – použijte vhodný ochranný oděv, vhodné ochranné rukavice a vhodné ochranné prostředky pro oči a obličej

S – 45 – v případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

Závazek kvality Sano

 • Hodnotu udávající živiny
 • Bezpečnost výrobků
 • Udržitelnost životního prostředí
 • Transparentní kvalita

My u Sano pro Vás vyrábíme krmiva nejvyšší kvality - pro dlouhodobě zdravá zvířata s vysokou užitkovostí.