Amprosan®

Účinný konzervační prostředek

Přínos produktu

Nekorozivní / Neagresivní
Lepší zdravotní stav zvířat
Ochrana před choroboplodnými zárodky
Nejlepší řešení pro životní prostření i zvířata
Snížení ztrát živin

Amprosan® - nejlepší konzervace krmiva pro skot a prasata

 

Účinky produktu Amprosan®

 • Chrání krmivo před zkažením
 • Chrání před mikrobiálním odbouráváním živin
 • Zvyšuje trvanlivost krmiva
 • Zajišťuje stabilní užitkovost
1

Vlastnosti produktu

 • Amprosan® je přírodní konzervační prostředek pro konzervaci jádrového krmiva skotu a prasat.
 • Amprosan® je propionan amonný, který se používá rovnou, jako hotová směs.
 • Amprosan® navíc není ani korozivní, ani agresivní, zároveň ale Vaše krmivo efektivně ochrání.
 • Amprosan® obsahuje 64 % aktivní kyseliny propionové a 12 % amoniaku.
 • Amprosan® má koncentraci energie od 9,5 MJ NEL pro krávy a 13,2 MJ ME pro prasata.
 • Amoniak využívají přežvýkavci jako zdroj dusíku pro tvorbu mikrobiálního proteinu.


Amprosan® ist ein äußerst wirkungsvolles Konservierungsmittel, um Rohmaterialien (Getreide) und Futtermittel erfolgreich vor mikrobiellem Verderb zu schützen. 

 • Sicherheit und Stabilität im Futter.
 • Gesundes und hygienisches Futter. 
 • Höhere Wirtschaftlichkeit durch Erhalt des ernährungsphysiologischen Futterwertes.
 • Für alle Tierarten geeignet.

Inhalt: 200 kg

Použití

Je vhodný pro všechny kategorie a druhy hospodářských zvířat.

 

Doporučené dávkování:

Obiloviny:                  Podle druhu, vlhkosti a doby skladování minimálně 6 kg na 1000 kg.

Siláže :                       Konzervace s 5 kg na 1000 kg.

           Jištění konzervace s 0,5 kg/m2, nebo 0,75 kg/m3.

Stabilizace směsí:     200 – 300 g na dojnici/den ve směsné krmné dávce pro 24 hodinovou stabilitu. Do krmných směsí namíchat 0,5 % Amprosanu.

Používat neředěné!

Bezpečnostní opatření :

 1. Při vlhkostech nad 22% je nutná konzultace s odborným pracovníkem Sano.
 2. Dráždí oči. Vyhnout se zasažení očí a pokožky. Při zasažení očí nutné je ihned vypláchnout vodou a okamžitě navštívit lékaře.
 3. Vyvarovat se nadýchání výparů.
 4. Při používání tohoto výrobku je nutno používat ochranné rukavice a ochranné brýle.

Je nutné dodržovat nařízení bezpečnostního listu. Obal musí být pevně uzavřen a je nutné ho opatrně otevírat.

Závazek kvality Sano

 • Hodnotu udávající živiny
 • Bezpečnost výrobků
 • Udržitelnost životního prostředí
 • Transparentní kvalita

My u Sano pro Vás vyrábíme krmiva nejvyšší kvality - pro dlouhodobě zdravá zvířata s vysokou užitkovostí.