Cellusan70®

Cellusan70® - Přírodní koncentrát vlákniny pro nejlepší zažívání

Přínos produktu

Hodně selat
Rychlé dosažení požadované hmotnosti
Lepší plodnost
Snadné porody
Lepší využití krmiva
Zdravé chovné prasnice
Více mléka

Přírodní koncentrát vlákniny

Účinky  produktu Cellusan70®

Pro dobrý zdravotní stav a vysokou užitkovost potřebují prasata ve všech fázích života a užitkovosti vlákninu. Pouze množství vlákniny se liší. Například jedna březí prasnice potřebuje v krmné dávce cca 7% vlákniny, aby byla sytá a aby bylo podpořeno její zažívání. Kojící prasnice potřebují v krmivu cca 4% vlákniny, aby se zabránilo zácpě. Aby se zamezilo průjmům u selat, mají být v krmivu cca 3-4% vlákniny.
Nejde však jen o množství vlákniny, ale především o její kvalitu.!
Řešením je: Cellusan70® – vysoce kvalitní nosič vlákniny pro prasnice a selata!

1

Vlastnosti produktu

Cellusan 70® je koncentrát přírodní speciálně zpracované dřevovlákniny, tzv. lignocelulózy. Cellusan 70® obsahuje 70% velmi vysokého podílu vlákniny, z čehož plyne, že podíl  Cellusan70® v krmné dávce pro prasnice a selata je pro pokrytí potřeby vlákniny poměrně nízký.

 • Cellusan70® obsahuje 70% vlákniny – ve srovnání s tím má pšeničný klíček jen cca 11%. To znamená: 1% Cellusan70® do krmné dávky může nahradit 5% klíčků!
 • Cellusan70® má extrémní bobtnavost a schopnost vázání vody cca 800% (mnohonásobně více než pšeničné klíčky), což pozitivně ovlivňuje trávení prasat. To je možné pozorovat i na dobře formované stolici (ne příliš tvrdá, ne příliš tekutá), kterou lze rozšlápnout lehkým tlakem boty.
 • Cellusan70® březí prasnice dobře zasytí. Syté prasnice jsou klidnější a dochází méně ke zmetání, např. v důsledku bojů o pozice ve skupině.
 • Cellusan70® má v krmivech pro březí prasnice neutrální bázi, v protikladu k suchým řízkům (obsahují více vápníku), což znamená výskyt méně  MMA onemocnění.
 • Cellusan70® zabraňuje průjmům a usnadňuje porody, což zajišťuje vice živě narozených selat na prasnici a rok.
 • Cellusan70® potvrzuje zásadu: mnoho vlákniny = málo zbytečné energie, protože  pouze s 1% Cellusan70® výměnou za obilí, se může obsah vlákniny v krmivu zvýšit až na 4%, bez toho, že by se omezil energetický obsah. Tím se zvyšuje mléčná užitkovost.
 • Cellusan70®rozšiřuje trávicí trakt březí prasnice, takže může v laktaci přijímat více krmiva, a tím vytvářet více mléka.
 • Cellusan70® podněcuje kojící prasnice k příjmu vody (+20%) a tím zvyšuje mléčnou užitkovost.
 • Cellusan70® snižuje počet choroboplodných zárodků ve střevě a redukuje průjmy selat a MMA u prasnic.
 • Cellusan70® zlepšuje využití krmiva selat pomocí zvýšené tvorby klků ve střevech a tím snižuje náklady na krmivo.
 • Cellusan70® je 100% prostý mykotoxinů a tím podporuje zdraví zvířat. To znamená zisk díky nižším nákladům na zvíře a nákladům, které vznikají ze špatné užitkovosti.

Důležité: Dbejte u Vašich prasat na neustálé dostatečné zásobení čistou vodou!

 

K použití pro následující fáze života a užitkovosti:

Prasničky

Fáze odchovu 2

Chovné prasnice

Příprava na porod
Service perioda
Kojení
Březost

Použití

Krmivo je určeno pro zvláštní krmné systémy. Vyžádejte si nejprve zpracování krmné receptury od vašeho Sano odborného poradce. Zajistěte zvířatům dostatek čerstvé pitné vody.

Doporučené dávkování do kompletních krmných směsí:

Dávkování:

Prasnice jalové a březí                                    2,0 – 3,0 %

Prasnice kojící                                                0,5 – 1,0 %

Prasničky chovné                                            2 %

Selata do 25 kg živé hmotnosti                       1,0 – 1,5 %

Prasata výkrm                                                 0,5 – 1,0 %

Závazek kvality Sano

 • Hodnotu udávající živiny
 • Bezpečnost výrobků
 • Udržitelnost životního prostředí
 • Transparentní kvalita

My u Sano pro Vás vyrábíme krmiva nejvyšší kvality - pro dlouhodobě zdravá zvířata s vysokou užitkovostí.