Ekomin® Leck

Minerální krmivo pro skot

1

Použití

Určeno pro zvláštní krmné systémy. Minerální krmivo Ekomin Leck se dávkuje v krmné dávce skotu k vyrovnání potřeb makroprvků a mikroprvků.

Zkrmovat 10 gramů na přijatý jeden kilogram sušiny krmiva (100 – 200 g na kus a den).

Zabezpečit volný přístup zvířat k lizům. Lizy je nutno chránit před přímým působením vody (déšť, sníh).

Doporučuje se omezit přidávané množství kobaltu na 0,3 mg/kg kompletního krmiva. V této souvislosti je třeba přihlédnout k riziku vzniku nedostatku kobaltu v důsledku místních podmínek a ke konkrétnímu složení krmné dávky.“ „Je třeba učinit ochranná opatření, která zamezí expozici kobaltu při vdechování a při styku s kůží.

Závazek kvality Sano

  • Hodnotu udávající živiny
  • Bezpečnost výrobků
  • Udržitelnost životního prostředí
  • Transparentní kvalita

My u Sano pro Vás vyrábíme krmiva nejvyšší kvality - pro dlouhodobě zdravá zvířata s vysokou užitkovostí.