SanoCid®

Stabilizátor střevní flóry

Přínos produktu

Nižší ztráty
Lepší využití krmiva
Lepší průběh trávení
Vysoké denní přírůstky

SanoCid® - stabilizuje střevní flóru a zlepšuje stravitelnost krmiva

 

Účinky produktu SanoCid®

 • snižuje hodnotu pH v krmivu a žaludku
 • snižuje vazebnou kapacitu kyselin krmiva
 • minimalizuje zatížení choroboplodnými zárodky
 • zabraňuje zažívacím poruchám
 • zlepšuje stravitelnost krmiv
1

Vlastnosti produktu

SanoCid® je dobře zamíchatelný mikrogranulát s nízkou prašností. Nejefektivnější kyselinou ve výživě zvířat je kyselina mravenčí, proto obsahuje SanoCid®  65% volné kyseliny mravenčí na amorfní křemelině. SanoCid® má následující účinky:

 

 • Snížení hodnoty pH v krmivu a snížení mikrobiálního zatížení krmiva
 • Redukci hodnoty pH v žaludku a snížení vazebné kapacity kyselin
 • Účinek proti choroboplodným zárodkům v žaludku a tenkém střevě (např. E.coli)
 • Stabilizaci zažívání a snížení zažívacích poruch
 • Zlepšení zdravotního stavu a zvýšení denních přírůstků
 • Zlepšení konverze krmiv

SanoCid® je proto obzvláště důležitý pro odchov selat a začátek výkrmu, jakož i pro zařazení prasniček, neboť právě zde jsou zvířata velmi citlivá a náchylná k chorobám. Také chovné prasnice profitují ze SanoCid® zvláště při zesíleném stresu při přestájení a za horších hygienických podmínek. Stabilní zažívání je tedy mimořádně důležité jako předpoklad vysoké užitkovosti a hlavně pro zlepšení ekonomicky důležité konverze krmiv.

K použití pro následující fáze života a užitkovosti:

Selata

Fáze odstavu
Fáze odchovu

Výkrm prasat

Počátek výkrmu

Prasničky

Fáze odchovu 1

Chovné prasnice

Příprava na porod
Service perioda
Kojení
Březost

Použití

Tento výrobek je určen jako konzervační prostředek na krmné směsi pro prasata, skot a drůbež. Zvláště je vhodný pro stabilizaci průběhu zažívání u mladých kategorií zvířat. Kyselina mravenčí by se neměla samotná, nebo pokud její hmotnostní podíl ve směsi kyselin překročí 50 % používat k aerobní konzervaci neošetřených, vlhkých obilovin s vlhkostí vyšší nežli 15%.

Doporučené dávkování:

Selata                                   5 - 10 kg/tunu kompletní krmné směsi

Předvýkrm                         5 - 8   kg/tunu kompletní krmné směsi

Výkrm                                  4 - 6   kg/tunu kompletní krmné směsi

Prasnice kojící   5 - 10 kg/tunu kompletní krmné směsi

Výkrm drůbeže                4 - 6   kg/tunu kompletní krmné směsi

Závazek kvality Sano

 • Hodnotu udávající živiny
 • Bezpečnost výrobků
 • Udržitelnost životního prostředí
 • Transparentní kvalita

My u Sano pro Vás vyrábíme krmiva nejvyšší kvality - pro dlouhodobě zdravá zvířata s vysokou užitkovostí.