1

Sano Akademie

Se skvělými znalostmi vždy o krok napřed

Sano Akademie

Díky vynikajícím znalostem vždy o krok napřed

Již více než 15 let je Sano Akademie považována v rámci mezinárodní expanze za významný strategický faktor úspěchu pro kompetentní vzdělávání a doškolování.

Cílené programy vzdělávání a zvyšování kvalifikace umožňují našim spolupracovnicím a spolupracovníkům dále se komplexně profesně i osobně rozvíjet. Tím je zaručeno, že obzvlášť naši odborní poradci, poradkyně a specialisté (-ky) disponují v každém okamžiku aktuálními odbornými znalostmi, aby byli schopni doporučit optimální řešení i ve složitých a na poradenství náročných situacích v zemědělských podnicích.

Také pro zemědělce a smluvní prodejce Sano nabízí  Sano Akademie zajímavé nabídky dalšího vzdělávání a vysoce hodnotná odborná školení, která mají jedno společné: kompetentní odborní pracovníci a vědci  poskytují  průběžně aktuální a zajímavá témata z oblasti výživy zvířat, zdraví zvířat a managementu. Zásluhou velkého objemu znalostí jsou vyzbrojeni na výzvy v oblasti moderního chovu hospodářských zvířat.

Tento úspěch je umožněn zásluhou angažovaného týmu Akademie, která zprostředkovává témata s velkou dávkou profesionality, nadšení a intenzivní orientací na praxi.

Buďte aktivní, vydejte se spolu s námi na cestu k úspěšné budoucnosti. Těšíme se na všechny účastníky „hladové“ po úspěchu a vědomostech.

Vaše Christine Gül

Vedoucí Sano Akademie

Kontaktujte nás

Sano - Moderní výživa zvířat spol. s r. o.
+420 379 71 31 11
+420 379 71 31 12
Npor. O. Bartoška 15
344 01 Domažlice
Česká republika

Weiterer Inhalt

Sano nabízí novým spolupracovníkům a spolupracovnicím vynikající možnosti odborného a osobního růstu, pro cílené rozšíření studiem nebo praxí získaných schopností.  Z vybavení těmito kompetencemi profitují především zákazníci

Více než dvě třetiny zemědělců a veterinárních lékařů diskutují s kolegy, hledají pomoc a nápady v důležitých otázkách jako je výživa zvířat, zdraví zvířat nebo podnikový management. Svými semináři podporuje Sano Akademie enormním způsobem tuto

Jedná se o integrovaný přístup k výuce, který optimálně využívá možnosti internetu ve spojení s klasickými metodami výuky a učebními pomůckami. Našim účastníkům to v klasickém prezenčním tréninku umožňuje vzdělávání, komunikaci, informovanost a

Abychom neustále drželi krok s aktuálním stavem vědy a výzkumu, spolupracuje Sano Akademie s Sano Agrar Institutem a také s Ineda, evropským institutem pro ziskovou produkci mléka.Z praxe pro praxi jsou zkušenosti Sano Agrar Institutu předávány Akademii a jsou součástí všech konceptů vzdělávání