Teorie se potkává s praxí

Zemědělci a veterinární lékaři

Více než dvě třetiny zemědělců a veterinárních lékařů diskutují s kolegy, hledají pomoc a nápady v důležitých otázkách jako je výživa zvířat, zdraví zvířat nebo podnikový management. Svými semináři podporuje Sano Akademie enormním způsobem tuto důležitou vzájemnou výměnu zkušeností. A co je zvláštní: Díky zprostředkování teoretických znalostí v rámci semináře na farmě ukazují, že lze nyní efektivní a praktické postupy úspěšně implementovat v praxi.

Podniky orientované na budoucnost tak získají do rukou inovativní podněty a metody, aby i v budoucnu mohli hospodařit se ziskem. Úspěšní vedoucí podniků a veterinární lékaři vidí kontinuální zlepšování užitkovosti svých stád jako jeden z nejdůležitějších cílů. Proto mají inovativní produkty a koncepty ve spojení s kontinuálním vzděláváním velký význam.

Sano Akademie Vás s radostí podpoří a nabízí semináře na následující témata:

  • Optimální výživa a krmné strategie
  • Chov zvířat a zdravotní stav zvířat
  • Podnikový management orientovaný na budoucnost 
  • Moderní management stáda  
  • Tvorba cenově optimalizované krmné dávky

Naším cílem je zprostředkovat zemědělcům a veterinárním lékařům v provozech aktuální stav vědy a výzkumu, aby byli perfektně připraveni na svoji každodenní práci.  

Kontaktujte nás

Sano - Moderní výživa zvířat spol. s r. o.
+420 379 71 31 11
+420 379 71 31 12
Npor. O. Bartoška 15
344 01 Domažlice
Česká republika