Zdravě růst

Zdravý růst v moderní výživě zvířat

Snaha o dosažení zdravého růstu v moderní výživě zvířat na nás klade každý den nároky a je pro nás motivací. Pro Sano z toho vyplývá tato mise: 

"Sano jako nositel globální odpovědnosti, společně s angažovanými spolupracovníky ve všech zemích, významně přispívá k tomu, aby se zemědělství v oblastech výživy zvířat, zdraví zvířat a welfare každým dnem dále rozvíjelo, celosvětově udržitelně, v souladu s přírodou, lidmi a zvířaty."

Tímto se řídí naše myšlení a jednání a je to také určující pro budoucnost našeho partnerství se zemědělci, veterinárními lékaři, obchodními partnery a společností. Podle této mise také můžeme zformulovat požadavky v našich čtyřech oblastech působení:

  • Zemědělství: Zdravé zemědělství potřebuje zdravá zvířata s vysokou užitkovostí. Jako kompetentní poradce a výrobce produktů pro výživu zvířat s vysokou přidanou hodnotou pokládáme základy pro ekonomický úspěch našich zákazníků a pro zdravý růst jejich firem.
  • Zvířata: S vědeckými odborníky a v úzké spolupráci se zemědělci a veterinárními lékaři vyvíjíme inovativní a poptávce odpovídající koncepty výživy, které umožňují zvířatům zdravý růst v každé fázi života i užitkovosti.
  • Lidé: Prostřednictvím zdravě krmených zvířat přispíváme také ke zdravé výživě lidí. Tímto směle přijímáme výzvu v globální otázce výživy.
  • Životní prostředí: Sociální starostlivost a ekologická odpovědnost – to jsou hodnoty potřebné k tomu, abychom přírodu udrželi zdravou. Zavázali jsme se k ochraně životního prostředí a k efektivnímu využívání zdrojů. Z méně udělat více – to je cílem zdravého růstu.

Tento komplexní způsob pohledu nás zavazuje k tomu, abychom uvedli v soulad potřeby zemědělců na moderní výživu zvířat s právem na zdravé potraviny a svědomitost v otázkách ekologie.

 

Kontaktujte nás

Sano - Moderní výživa zvířat spol. s r. o.
+420 379 71 31 11
+420 379 71 31 12
Npor. O. Bartoška 15
344 01 Domažlice
Česká republika