Sano Agrar Institut

Výzkum a vývoj orientovaný na budoucnost

Sano Agrar Institut jsme značkou pro inovace – z praxe pro praxi

Sano Agrar Institut je výzkumný a vývojový institut, který provádí výzkumy a pokusy pro koncern Sano s celosvětovou působností. Sano Agrar Institut se specializuje na odchov telat, produkci mléka a rostlinnou výrobu, jejíž produkce následně slouží jako objemné krmivo pro zvířata. Své uplatnění zde nacházejí nejmodernější koncepty úspěchu a nejnovější technologie. S inovativními a jedinečnými nápady, jakož i mnoha lety zkušeností v oblasti vědy a výzkumu si Sano vytváří vědomostní náskok.

Farma na odchov telat

Správný rozvoj telat je obzvlášť důležitý, protože pouze ze zdravých telat mohou v budoucnu vyrůst krávy s vysokou užitkovostí. V Sano Agrar Institutu začíná odchov telat po narození umístěním v individuálních boxech. Při extrémních povětrnostních podmínkách jsou telata chráněná plachtou. Po prvním měsíci života jsou telata ve skupinách přemístěna do moderní stáje, kde si zvykají na směsnou krmnou dávku (TMR). Do jalovic je třeba investovat, protože právě ony budou za pár let určovat kvalitu stáda. Jalovice dostávají jen to nejkvalitnější krmivo. Díky dobrému krmivu a vynikajícím podmínkám chovu dosahují jalovice ve třinácti měsících tělesné hmotnosti 380 kg a jsou tak připravené k připouštění.

Mléčná farma

Farma má cca 1500 dojnic s mléčnou užitkovostí více než 12000 kg. Automatické kartáče zvyšují pohodu dojnic. Nejsou ale jen pohodlné, ale pomáhají také předcházet výskytu parazitů, a přispívají tím ke zvýšení mléčné užitkovosti. Dostatek světla, čerstvého vzduchu, vody a vysoce kvalitní objemné a jádrové krmivo jsou zárukou úspěchu v chovu hospodářských zvířat. Obzvlášť pyšní jsme na naši stáj pro dojnice v období stání na sucho. Stáj je pouze plachtová. Má široký krmný stůl a široké chodby. To z ní dělá moderní stáj. O dojnice ve fázi stání na sucho je třeba obzvlášť dobře pečovat, protože první den fáze stání na sucho je prvním dnem laktace. Kráva hledá před otelením klid. Porodní boxy jsou na tichém místě, jsou prostorné, vždy čerstvě podestlané a jsou nepřetržitě 24 hodin denně pod dohledem. V průběhu prvních hodin po otelení dostanou telata mlezivo nejvyšší kvality se všemi potřebnými protilátkami a jsou proto zdravá a nejlépe chráněná. Stejně tak je stěžejní součástí denně zkrmené dávky objemné krmivo. Objemné krmivo dobré kvality udržuje krávy zdravé, přináší mléko a pomáhá nám ušetřit drahé jádrové krmivo. 

Moderní rostlinná výroba – pro nejlepší objemná krmiva

Proto pěstuje Institut na 2000 ha kukuřici, trávy, cukrovou řepu, obilí a řepku ozimou. V Sano Agrar Institutu pěstujeme na 300 ha speciální druhy trav, které jsou obzvlášť vhodné pro výrobu senáží pro dojnice a jalovice. Travní seče jsou kompletně mechanizované. Proto lze senážování pro vlastních 1500 dojnic a 1000 telat zvládnout v několika málo dnech.

Kontaktujte nás

Sano - Moderní výživa zvířat spol. s r. o.
+420 379 71 31 11
+420 379 71 31 12
Npor. O. Bartoška 15
344 01 Domažlice
Česká republika