Profitujte ze Sano konceptu poradenství

Kompetentní poradenství a analýza

Jedinečný Sano koncept poradenství sjednocuje zkušenosti a odborné znalosti zemědělců, poradců pro výživu a veterinárních lékařů v oblasti výživy zvířat. Cílem je dlouhodobě optimalizovat zdravotní stav a vysokou užitkovost zvířat, a tím i provozní výsledky našich zákazníků. Jako aktivní průvodce stojíme našim zákazníkům v tomto procesu po boku radami i činy. Analyzujeme individuální požadavky v provozu a na základě toho vypracujeme vhodné strategie krmení. Naši zákazníci přitom profitují z dlouhodobých zkušeností a znalostí o celosvětovém vývoji v oblasti zemědělství. Naše globální síť vědomostí ještě navyšuje kompetence místně příslušných poradců a je základem pro budoucí růst.

7 kroků pro zdravý růst

  1. Nejprve si zemědělec společně se Sano odborným poradcem pro výživu stanoví provozní cíle.
  2. V následné analýze pro zlepšení výkonů zaznamená Sano odborný poradce pro výživu zvířat výchozí stav v oblastech způsobu chovu, krmení a ukazatelů užitkovosti.
  3. Sano odborný poradce pro výživu vyhodnotí všechny informace a vypracuje na míru zhotovenou, cílenou a komplexní strategii provozu a výživy zvířat.
  4. Sano odborný poradce pro výživu představí vypracovaný plán opatření a optimální strategii výživy zvířat.
  5. Zemědělec, společně se Sano odborným poradcem pro výživu převede Sano koncept výživy do praxe – samozřejmě také ve spolupráci s příslušným veterinárním lékařem.
  6. Pro zajištění dlouhodobého úspěchu jsou průběžně kontrolovány provozní výsledky.
  7. Budou-li zjištěny odchylky od stanoveného cíle, budou doporučena opatření k nápravě.

Kontaktujte nás

Sano - Moderní výživa zvířat spol. s r. o.
+420 379 71 31 11
+420 379 71 31 12
Npor. O. Bartoška 15
344 01 Domažlice
Česká republika