Z domků

S kompletním poradenstvím nárůst užitkovosti o více než 2.000 kg

Od roku 2008 je společnost Agrar- und Dienstleistungsgenossenschaft Geroda eG váženým Sano zákazníkem. V té době se stalo více věcí: nová stáj a změny ve výživě, abychom jmenovali jen dva body. Jak se podnik dále rozvíjel, o tom nás v reportáži informuje předsedaa představenstva Ralf Voit.

 

Status quo

Ve východním Durynsku, přesně v okrese Saale-Orla, leží společnost Agrar- und Dienstleistungsgenossenschaft Geroda eG. Odvětví podniku se dělí na produkci tržních plodin a produkci krmiv, produkci mléka a řeznictví, ke kterému patří různé filiálky. Ralf Voit, je předsedou představenstva podniku s 580 dojnicemi a 1.500 ha zemědělských ploch. Ty se skládají z 1.250 ha orné půdy a 250 ha luk a pastvin.

Přestavěná stáj pro býky z doby NDR – taková byla výchozí situace v produkci mléka na začátku spolupráce ezi společností Genossenschaft Geroda eG a Sano odbornou oblastní vedoucí Tinou Babucke a vedoucím prodeje Ludgerem Eitingem. Nevýhody stáje byly nasnadě: podmínky chovu a komfort krav. Příliš malé rozměry boxů byly faktorem ozmezujícím mléčnou užitkovost a zdravotní stav zvířat. Průměrná užitkovost stáda byla tenkrát 8.300 kg mléka. Ralf Voit krmil na kukuřici postavenou krmnou dávku s jetelo-travní senáží. Všechny krávy byly oplodňovány býky ve výkrmu a všechna telata byla po 14 dnech prodána. Mladé krávy pro obnovu stáda podnik Agrar- und Dienstleistungsgenossenschaft Geroda eG přikupoval. Dojené krávy a krávy stojící nasucho choval podnik na dvou různých místech.

Krok za krokem

V roce 2011 to odstartovalo: Začalo to výstavbou nové stáje. Krok za krokem byl modernizován celý podnik: V roce 2012 byla nahrazena tehdejší dojírna novou 50ti místnou kruhovou dojírnou. Současně probíhala stavba bioplynové stanice s výkonem 420 kW. O rok později byla dokončena první nová stáj pro krávy s kapacitou 340 míst, vybavená vysokými boxy. V roce 2014 se přestěhovalo 270 krav do druhé stáje s hlubokou podestýlkou. Jako stelivo je do boxů s hlubokou podestýlkou používána směs slámy - vápence -vody. Porodna nabízí 60 míst. V dalším kroku přestavěli původní nádrže na kejdu na pojízdé silo a zřídili nové pojízdné silo v blízkosti stájí. Společnost investovala kromě toho také do optimalizace sklizně píce. Po stavebních opatřeních byl ten správný čas zaměřit se na výživu. „Díky modernízaci bylo důležité optimalizovat krmné dávky. Abychom toho dosáhli, zjednodušili jsme výběr komponentů“, vypráví Sano odborná oblastní vedoucí Tina Babucke. Pro kompletní využití potenciálu nových podmínek chovu krav, vyhodnocuje vždy Tina Babucke aktuální výsledky kontroly užitkovosti pomocí softwarovového programu ITB. „Za tím účelem Tina provádí každý měsíc poradu führt přímo na místě, což je vlmi prospěšné“, říká Ralf Voit.

Skupiny podle užitkovosti

Od začátku roku 2008 používá společnost Agrar- und Dienstleistungsgenossenschaft Geroda eG úspěšně Sano koncepty výživy pro telata a dojnice. V současné době je stádo rozděleno do čtyř skupin podle užitkovosti. Ve skupině Start dostávají krávy 600 g Mipro HP 600® na zvíře a den doplněné o 300 g LinoMilk®. Ihned po otelení dostávají dojnice BoviFit®, pro dosažení optimálního startu právě otelených krav do nadcházející laktace. Skupina s nejvyšší užitkovostí dostává pro doplnění minerálních a účinných látek také 600 g Mipro HP 600® na zvíře a den. V krmné dávce pro krávy stojící nasucho sází společnost na Mipro Pren 250®, které krmí v množství 250 g na zvíře a den. Krávy v "přípravné" skupině dostávají krmnou dávku pro krávy stojící nasucho doplněnou o 200 g LinoMilk® na zvíře a den. Abychom minimalizovali chyby, používá podnik vlastní směs, smíchanou ze základních komponentů objemných krmiv. „Důležité je, aby bylo krmení jednoduché a proveditelné“, informuje předseda představenstva Ralf Voit. Všechny komponenty krmné dávky dostává každý den každá kráva ve všech fázích užitkovosti. „Proto zjednodušujeme krmné dávky a dosahujeme optimální látkové výměny v bachoru po celé období laktace“, říká Ralf Voit dále. Při svých každoměsíčních návštěvách dává Tina Babucke podniku také cenné tipy. „Co se týká výživy, mám od Sano neustálou podporu. Díky úzké spolupráci s Tinou se můžeme pomocí mnoha praktických tipů stále dále rozvíjet“, je nadšený Ralf Voit.

Úspěch potvrzuje směřování podniku: Mléčná užitkovost stoupla o 2.000 kg na krávu a laktaci na průměr stáda 10.300 kg mléka na laktaci s 3,9 %  tuku a 3,4 % bílkovin.

Dnešní tele je zítřejší kráva

Vedle výživy dojeného skotu využívá společnost Agrar- und Dienstleistungsgenossenschaft Geroda eG Tinu Babucke a Sano taé v dalších oblastech. Začneme -li od odchovu, používá podnik mléčnou krmnou směs Milli M® stejně jako velmi chutný startér pto telata Meggi Müsli®, pro co nejdřívější příjem pevného krmiva a podporu rozvoje bachorových klků. Jestliže přesto někdy dojde u telat k lehkým průjmům, pomůže Sanolyte® vyrovnat zrtátu elektrolytů a postavit tele opět rychle na nohy.

Konzervační prostředky jsou nedílnou součástí

Pr zajištění kvality siláží a zabránění zahřívání siláží, používá společnost konzervační prostředek Labacsil Duo® a Labacsil Trio®. „Výroba objemných krmiv je záležitostí šéfa“, říká Ralf Voit, „protože pouze optimální kvalita objemných krmiv umožňuje získat profit z krmné dávky a produkce mléka.

Plány do budoucna

Vize společnosti Agrar- und Dienstleistungsgenossenschaft Geroda eG jsou jasně definované: Počet dojených krav navýšit na 680. Také další stavební opatření jsou jasná: nová stáj pro dojnice stojící nasucho a velký centrální prostor pro boudy pro telata. Investice do linky na separaci kejdy, pro získání levnějšího, vysoce kvalitního materiálu na podestýlku, jsou také v plánu. „Myslím, že ohledně mléčné užitkovosti máme také ještě o čem diskutovat – samozřejmě za současného zlepšení zdravotního stavu a managementu“, směje se Ralf Voit. Tina Babucke, Ludger Eiting a Sano přejí společnosti Agrar- und Dienstleistungsgenossenschaft Geroda eG mnoho úspěchů při uskutečňování svých plánů a těší se na další spolupráci plnou důvěry.

Kontaktujte nás

Sano - Moderní výživa zvířat spol. s r. o.
+420 379 71 31 11
+420 379 71 31 12
Npor. O. Bartoška 15
344 01 Domažlice
Česká republika