Calprosan

Minerální krmivo pro dojnice

1

Použití

Určeno pro zvláštní krmné systémy. Minerální krmivo Calprosan se dávkuje ve směsné krmné dávce dojnic k vyrovnání potřeb makroprvků, mikroprvků a vitamínů v dávce do 500g denně, nebo 5% v krmné směsi, tj. 50 kg na tunu. Možno použít i u suchostojných dojnic.

Dojnice: denně ca.15g Calprosan na každý litr vyprodukovaného mléka.

Příklad:            20 litrů = 300g Calprosan denně zamíchat do krmné dávky

                        25 litrů = 375g Calprosan denně zamíchat do krmné dávky

                        30 litrů = 450g Calprosan denně zamíchat do krmné dávky

                        35 litrů = 525g Calprosan denně zamíchat do krmné dávky

Doporučuje se omezit přidávané množství kobaltu na 0,3 mg/kg kompletního krmiva. V této souvislosti je třeba přihlédnout k riziku vzniku nedostatku kobaltu v důsledku místních podmínek a ke konkrétnímu složení krmné dávky.“ „Je třeba učinit ochranná opatření, která zamezí expozici kobaltu při vdechování a při styku s kůží.

Závazek kvality Sano

  • Hodnotu udávající živiny
  • Bezpečnost výrobků
  • Udržitelnost životního prostředí
  • Transparentní kvalita

My u Sano pro Vás vyrábíme krmiva nejvyšší kvality - pro dlouhodobě zdravá zvířata s vysokou užitkovostí.